Kommission

Vi säljer second hand på kommission vilket innebär att du kan lämna in kläder och accessoarer efter säsong till försäljning hos oss. Efter 30 dagar återkommer du till oss och får betalt för sålda varor, och eventuellt osålda varor får du tillbaka. Du får 30% av försäljningspriset, pengarna finns på ditt konto i 12 månader. Stil Uppsala behåller 70% som bland annat ska täcka kostnader för lokalhyra, försäkringar, skatter och personalkostnader. De varor som inte hämtas ut tillfaller Stil Uppsala, varorna skänker vi vidare till välgörenhet. När du kommer för att lämna in varor lägger vi in dig som en kund. För att kunna göra det behöver vi veta ditt namn och personnummer.